ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು! ಓದಿ ನೋಡಿ.

ಪ್ರೇಮತಾಣದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ...

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ
ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸುತ್ತೆವೆ? ಇಷ್ಟ? ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ...? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನನ್ನೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಹದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಂಕೋಚವೇ...? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗುಟ್ಟು? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಇದು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ನಿಮಗಾಗಿ: cherryprem@gmail.com

ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು! ಓದಿ ನೋಡಿ...
(ಓದಬೇಕೆನಿಸುವ ಕಥೆಯ ಶಿರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
೧. ಕನ್ನಡಿ ೨. ಧೂಳುಮರಿ ೩. ಬಾಳಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ೪. ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳು ೫. ಕಥೆಗೊಬ್ಬಳು ನಾಯಕಿ ೬. ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್ ೭. ದಾರಿ ೮. ಪಾತ್ರ ೯. ಗಾಯ ೧೦. ಭೂಮಿ - ಹೆಣ್ಣು
೧೧. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಆದವರು ೧೨. ಯಾನ ೧೩. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಫಿಯ


ಇನ್ನು ನೀವುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮತಾಣವುಂಟು...

Wednesday, April 4, 2012

ಕವನ- "ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ..."ನೆನಪಾಗದೇ ಹೋದ ವಿಷಯ
ಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೇ
ಅಂದರೆ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ
ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತದೆ
ನನಗೆ ವಿಷಾದವಾಗುತ್ತದೆ

ಜೋಡಿಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸು
ಗಳೆಲ್ಲಾ ಏಕಾಕಿತನದ ಬಗ್ಗೇ
ಅಂದರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಬೇಡ
ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಮುಖ ಹೀಗೂ ಇರುತ್ತದೆ
ನನಗೆ ಬಿಕ್ಕುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ
ನೆನಪುಗಳು ನವೆದು ಕನಸುಗಳು ಕರಗಿ
ಈ ಬದುಕು ಬರಡು ಬೆಂಗಾಡಾಗಿ ಬತ್ತಲ
ವಾಸ್ತವ ಇದಿರು ನಿಂತು ಹೆದರಿಸಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದಾಗ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ... ನನ್ನಲ್ಲೂ...
ಇರಬೇಕಿತ್ತೆಂದು... ಬೇಕೆಂದು...
ಸಾವಿರದೊಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲೊಂದ
ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ
ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು

** ** **

No comments:

Post a Comment