ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು! ಓದಿ ನೋಡಿ.

ಪ್ರೇಮತಾಣದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ...

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ
ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸುತ್ತೆವೆ? ಇಷ್ಟ? ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದರೂ...? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನನ್ನೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಹದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಂಕೋಚವೇ...? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗುಟ್ಟು? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಇದು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ನಿಮಗಾಗಿ: cherryprem@gmail.com

ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ನನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು! ಓದಿ ನೋಡಿ...
(ಓದಬೇಕೆನಿಸುವ ಕಥೆಯ ಶಿರ್ಷಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
೧. ಕನ್ನಡಿ ೨. ಧೂಳುಮರಿ ೩. ಬಾಳಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ೪. ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳು ೫. ಕಥೆಗೊಬ್ಬಳು ನಾಯಕಿ ೬. ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್ ೭. ದಾರಿ ೮. ಪಾತ್ರ ೯. ಗಾಯ ೧೦. ಭೂಮಿ - ಹೆಣ್ಣು
೧೧. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಆದವರು ೧೨. ಯಾನ ೧೩. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಫಿಯ


ಇನ್ನು ನೀವುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮತಾಣವುಂಟು...

Friday, October 3, 2014

ಮುನಿಯದಿರು ಮಡದೀ

ಈ ದಸರಕ್ಕೆ
ಯಾವ ಸರ
ಬೇಕು?
ಮುತ್ತಿನದ್ದಾದರೆ
ಈ ಗಳಿಗೆಯೇ ಸರಸರ
ಸರ.

ಅದರ ಜತೆ ರತ್ನ
ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ
ಸೇರಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗಲೇ
ಅವ
ಸರ
ಯಾಕೆ?

ಹೇಗೂ ಇನ್ನೊಂದು
ತಿಂಗಳಿಗ ದೀಪಾವಳಿ,
ಅದು ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಗಿನ್ನೆರಡೇ ತಿಂಗಳು.
ಅದೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತೆ
ರಡೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ
ಬಂದೇಬಿಡುತ್ತದೆ
ಯುಗಾದಿ.

ಮುನಿಯದಿರು ಮಡದೀ
ಕಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ನಾ ನಿನ್ನ
ಯುಗಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ.

No comments:

Post a Comment